สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย: ประเพณีของชาติ
บริการลอตเตอรี่ไทย: ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
บริการลอตเตอรี่ไทย: ประเพณีทางวัฒนธรรม